ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

Η βασική αποστολή του Ινστιτούτου Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών είναι η ολοκλήρωση του Εδαφολογικού Χάρτη των γεωργικών εδαφών της Χώρας, η κατάρτιση του οποίου ήταν ο κύριος σκοπός της δημιουργίας του. Με την εξέλιξή του και ύστερα από την ένταξή του στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή του τη διεξαγωγή έρευνας στα εδάφη που στοχεύει στην διατήρηση και βελτίωση της ποιότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να επιτελούν τις λειτουργίες τους και ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Παράλληλα ως ίδρυμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχει υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα απευθυνόμενες στις υπηρεσίες και οργανισμούς του ή απ’ ευθείας στους αγρότες. Τις ίδιες υπηρεσίες παρέχει και σε οποιοδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο τόσο του δημόσιου όσο και  του ιδιωτικού τομέα.

 
 


Developed and Designed by