ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

Το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών (Ι.Χ.Τ.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 1981 ύστερα από πρόταση ειδικών εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σε Προγράμματα που είχαν αντικείμενο τη δημιουργία του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας (Soil survey and land evaluation, Greece» DP/GRE/78/006). Η απόφαση δημιουργίας του είναι το Π.Δ. 915/1981 (ΦΕΚ 232 Τ. Α) το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Το έτος 1989 το Ι.Χ.Τ.Ε. εντάχθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και έκτοτε είναι ένα από τα Ινστιτούτα του Ιδρύματος αυτού. Από το 1989 μέχρι σήμερα επήλθαν διάφορες αλλαγές στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., οι οποίες αφορούσαν και το Ι.Χ.Τ.Ε. Το έτος 2003 με απόφαση της Διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ιδρύθηκε νέο Ινστιτούτο με την ονομασία Ινστιτούτο Συστημάτων Ψηφιακής Τεχνολογίας και Αγροτικής Πληροφορικής, το οποίο στελεχώθηκε με ερευνητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο προέρχονταν από το Ι.Χ.Τ.Ε. Το έτος 2005 με το νόμο 3399/13-10-2005 (ΦΕΚ 255/Β/17-10-2005, άρθρο 14) το Ινστιτούτο αυτό καταργήθηκε και το προσωπικό του επανήλθε στο Ι.Χ.Τ.Ε. Σήμερα το Ι.Χ.Τ.Ε. είναι ένα από τα μεγαλύτερα Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. καλύπτοντας εκτός από το αρχικό αντικείμενο για το οποίο δημιουργήθηκε, ήτοι την Κατάρτιση του Εδαφολογικού Χάρτη της Χώρας, όλους τους κλάδους της Εδαφολογίας.

 
 


Developed and Designed by